Ikke alle var tilstede under trekning av loddsalget vårt.

Følgende vinnerlodd er trukket, og vi søker eiere av følgende lodd:

Blå A 22

Hvit S 30

Gul A 40

Grønn M18

Hvit S 52

Hvit S50

Rosa T 66

Ta kontakt med Jeanette Wie på mail: jeanettewie@hotmail.com