Onsdag den 14.mars inviterer Vestlandets Fuglehundklub til medlemsmøte og generalforsamling. Har du forslag til saker som skulle vært tatt opp på generalforsamling, vennligst send inn på epost : jeanettewie@hotmail.com, innen 10.februar.

Her kan du lese dokumentet til årets generalforsamling

Vi gjør også oppmerksom på at regnskap vil bli delt ut under generalforsamling. Dersom du ønsker regnskap tilsendt på mail, er det bare å kontakte jeanettewie@hotmail.com, og be om dette.

Astrid W.Ellefsen fra Vindfinn hundetrening  vil være med oss denne dagen fra kl. 18-19  og holde følgende innlegg:

Introduksjon til belønningsbasert fuglehundtrening
 
De siste årene har kunnskapen om atferd hos hunder og hvordan hunder lærer økt. Dette har endret hvordan vi legger opp treningen og trener hundene våre fra å være basert på aversiver og straff, til å bruke metoder basert på belønninger. I belønningsbasert hundetrening fokuserer vi på det vi vil at hunden skal gjøre, og ikke det den ikke skal gjøre. Vi tilrettelegger situasjonen slik at hunden har stor sannsynlighet for å gjøre rett atferd, og deretter belønner vi atferden. 
 
Hvordan vi trener fuglehunder har derimot ikke vært helt med på omstillingen. Dette kan være fordi hundene vi trener har mye jaktlyst og det dermed kan være vanskeligere å finne belønninger som fungerer. Samtidig gjør jaktlysten sitt til at bivirkningene av aversiver og straff ikke blir så lett synlige siden hunden som oftest fortsetter å jobbe. 
 
I dette foredraget går vi nærmere inn på hva belønningsbasert trening er, hvorfor vi bør legge om treningen til å bli mer belønningsbasert, og vi vil gå nærmere inn på konkrete eksempler på hvordan vi kan gjøre enkle grep i treningen for å gjøre den mer effektivt, forståelig for hunden og mer akseptert av samfunnet. 

Ønsker du å lese mer om Astrid og hva hun driver med, gå inn på: www.vindfinn.com 

Vi håper å se deg denne kvelden. Det vil også bli salg av våre medlemsartikler, og vi kan nå opplyse om at disse kan betales med Vipps.

Det blir også tildeling av vandrepokaler og kåring av fjordårets beste UK - og AK hund.

Også premieutdeling for Bergensdekkenet vil foregå denne kvelden.

 

Dato: 14.mars

Sted: Kanalveien 88

Tidspunkt  medlemsmøte : 18.00

Tidspunkt generalforsamling: 19.00

 

Velkommen!