Styret i VFK kaller med dette inn til generalforsamling 2022,
 6 April kl 19.00, Bergens Roklubb adr Harald Skjoldsv.77

Innkomne saker må være styret i hende senest 1 Februar.

Forslag på kandidater til styret må sendes valgkomité ved styret innen 4 uker før avholdelse av generalforsamling.

Resultater i forbindelse med kåring av årets hunder må innen 9 Mars sendes til post@v-f-k.no

Styret VFK