Vestlandets Fuglehundklub og Norsk Irsksetterklubb avd 5 arrangerer instruktørkurs  fase 1 for medlemmer

Kurset blir på Myrbø Dyresenter 8.-10. juni. Starter fredag kl. 18.00 og avsluttes søndag ettermiddag. Instruktør er Fase 3/ jaktprøvedommer Jan Arild Kingswick.

Det er ingen deltakeravgift, men deltakerne forplikter seg til å bidra som instruktør i klubbenes aktiviteter. Det blir servert mat og drikke gjennom kurshelgen.

Etter endt utdanning må kurseleven skrive «Standardavtale for lokale instruktører i FKF» med en medlemsklubb (NISK el VFK) i FKF før autorisasjon gis. Kandidaten skal tas opp til utdanning på bakgrunn av kjennskap til personen og vedkommende omdømme i det lokale miljøet. Fase 1 Instruktører for grunnleggende dressurkurs bygger på teoretisk og praktisk utdanning og med bestått evaluering og anbefaling fra instruktør.

Opptakskrav: - Anbefaling fra lokal klubb - Aldersgrense 18 år

Kurset består av 24 teoritimer undervisning, egenpresentasjon og praktisk evaluering. Det må påregnes selvstudium ut over klasseromsundervisning. Ved gjennomført kurs skal kandidaten anbefales / ikke anbefales av instruktør. Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF styret av klubben og kandidatene vil bli autorisert Fase 1 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis. Påmelding til: jeanettewie@hotmail.com , oppgi  navn + mobilnummer , i tillegg skriver du en kort redegjørelse over din erfaring og resultater, evt tidligere kurs med hund.

VELKOMMEN !