VFK har inngått avtale med Framnes gård og leier et stort område hver torsdag ettermiddag/kveld fra 01.april til 31.oktober 2024 til trening og lufting av fuglehunder. Det vil også blir noe kurs og treningskvelder blant annet ro i oppflukt.

Området er inngjerdet, ca. 100 dekar, og deler av områdene grenser mot vann (se oversiktskart). Her kan vi trene mosjon, dressur, apport, vann og fri. Vi disponerer også båt om noen vil trene vannapport. I tillegg er det sosialt for oss hundeeiere å treffes!

OBS! Hunder skal ikke slippes før dere kommer inn på selve treningsområdet og hundemøkk plukkes opp. 

Poser tas med av den enkelte eller knytes godt og kastes i eget bosspann som er satt opp ved parkeringen. Det skal ikke ligge brukte poser igjen på området når du drar.

Klubben har en ansvarlig tilstede hver kveld som kan veilede og organisere trening.

TRENING OG FRISLIPP JULI

Ut juli er tidsrom for frislipp og trening for våre medlemmer fra 18-20. 
Det er viktig at ingen tar seg tilrette utenom dette tidsrommet da det ikke skal være frislipp og egentrening på områdene vi leier uten at det er klubbkontakt tilstede.
 
Følg også med på skilting av områder det IKKE er lov å ha løs hund på det ytterste området. 
Det henger informasjon om dette på porten på vei ut til det ytterste området.
 

HA KONTROLL PÅ HUNDEN

Dersom du har en hund som potensielt legger på svøm, eller som fort kan befinne seg i deler av det ytterste område det ikke er tillatt med løs hund, så bruker du de to områdene som er helt inngjerdet. Det har vert episoder der hunder har tatt seg over viken og til naboer, dette ønsker vi ikke skal skje da det ødelegger tilliten og potensielt muligheten for bruk at området. Her har vi et viktig ansvar. 
 
Skal du trene vannapport? Sjekk med klubbansvarlig hvor det er greit å trene med løs hund utenfor gjerdene, eller se oppdatert info på Fb gruppen «Bergen fuglehundsenter».
 

Påmelding

Trening og slipp på området er gratis for medlemmer i VFK men må du registrere deg med navn, mobilnummer og antall hunder på forhånd.

Lenke til påmelding: VFK - påmelding til kurs og trening

For trening med instruktør og kurs gjelder egne priser, vi legger ut egne arrangementer og påmelding for disse etter hvert som instruktør mm. er klart. Etter ferien blir det bl.a. RIO kurs på Framnes og vi håper å også få til noen medlemskvelder der vi tar opp tema som deltakelse på jaktprøver og føring av hund i fjellet. 

Følg med i kalender for informasjon om dette: VFK Kalender - arrangementer og aktiviteter

Regler for bruk av treningsområdet

 • Den som har ansvaret for hunden må være over 16 år og være medlem i VKF
 • Du må registrere deg på forhånd (letsreg.com/vestlandets)
 • All kjøring inne på gården skal være i gangfart, kjør gjennom gården og sving mot høyre til egen parkeringsplass for treningsområdet
 • Ingen løse hunder på parkeringsplassen
 • Eier er selv ansvarlig for sin hund- alle må ta hensyn til hverandre
 • Alle hunder som skal være løs må være saueren (egne regler for valper/unghund, ta kontakt med Laura / Arne for å avklare på forhånd)
 • Innkalling må være på plass selv om det er inngjerdet
 • Alle hunder må være friske og vaksinert iht. gjeldende regler
 • Tisper med løpetid kan ikke være på området
 • Hunder som viser aggressiv atferd kan ikke slippes løs på området
 • Alle må plukke opp etter hunden, ha med poser i lommen. Det er eget bosspann for hundelort ved parkeringen, pass på å knyte posen godt før du kaster den i spannet.
 • Bruk av fleksiline er ikke tillatt, bruk «vanlig» kobbel for best kontroll på hunden
 • Unngå å strø godbiter og hundeleker på området
 • Området er inngjerdet - husk å alltid lukke portene!

Alle har ansvar for å lukke porter, ta med skiteposer og forholde seg til tidspunktene.

Ikke medlem enda? Sånn går du fram: VFK - Bli medlem!

Vi ser frem til å se våre medlemmer på trening på Framnes!!

Hilsen styret Vestlandets fuglehundklub

Oversikt over treningsområdet

bilde som viser oversikt over treningsområdet
Oversikt over treningsområdet - blå sone brukes i hovedsak til frislippområde for hunder med god lydighet/innkalling, rød sone er inngjerdet og brukes for frislipp, trening og kurs. Det er også er stort område nedenfor området markert i rødt, dette brukes noen ganger istedenfor området merket i blått (feks når det går geiter på beite). Informasjon om dette henger ved parkeringen til treningsområdene.