VFK har inngått avtale med Framnes gård og leier et stort område hver torsdag kl 18-21 fra 01.april til 31.oktober 2024 til trening og lufting av fuglehunder. Det vil også blir noe kurs og treningskvelder utover våren og sommeren, blant annet ro i oppflukt.

Hvor: Framnes Gård, Kismulvegen 63

Når: april - oktober 2024 - 18-21

Området er inngjerdet, ca. 85 dekar, og grenser mot vann (se oversiktskart). Her kan vi trene mosjon, dressur, apport, vann og fri. Vi disponerer også båt om noen vil trene vannapport. I tillegg er det sosialt for oss hundeeiere å treffes!

Klubben har en ansvarlig tilstede hver kveld som kan veilede og organisere trening.

Påmelding

Trening og slipp på området er gratis for medlemmer i VFK men må du registrere deg med navn, mobilnummer og antall hunder på forhånd.

Lenke til påmelding: VFK - påmelding til kurs og trening

For trening med instruktør og kurs gjelder egne priser, vi legger ut egne arrangementer og påmelding for disse etter hvert som instruktør mm. er klart. 

Følg med i kalender for informasjon om dette: VFK Kalender - arrangementer og aktiviteter

Regler for bruk av treningsområdet

 • Den som har ansvaret for hunden må være over 16 år og være medlem i VKF
 • Du må registrere deg på forhånd (letsreg.com/vestlandets)
 • All kjøring inne på gården skal være i gangfart, kjør gjennom gården og sving mot høyre til egen parkeringsplass for treningsområdet
 • Ingen løse hunder på parkeringsplassen
 • Eier er selv ansvarlig for sin hund- alle må ta hensyn til hverandre
 • Alle hunder som skal være løs må være saueren (egne regler for valper, ta kontakt med Laura / Arne for å avklare på forhånd)
 • Innkalling må være på plass selv om det er inngjerdet
 • Alle hunder må være friske og vaksinert iht. gjeldende regler
 • Tisper med løpetid kan ikke være på området
 • Hunder som viser aggressiv atferd kan ikke slippes løs på området
 • Alle må plukke opp etter hunden, ha med poser i lommen. Det er ikke bosspann på gården, så du må ta med posen.
 • Bruk av fleksiline er ikke tillatt, bruk «vanlig» kobbel for best kontroll på hunden
 • Unngå å strø godbiter og hundeleker på området
 • Området er inngjerdet - husk å alltid lukke portene!

Alle har ansvar for å lukke porter, ta med skiteposer og forholde seg til tidspunktene.

Ikke medlem enda? Sånn går du fram: VFK - Bli medlem!

Vi ser frem til å se våre medlemmer på trening på Framnes!!

Hilsen styret Vestlandets fuglehundklub

Oversikt over treningsområdet

bilde som viser oversikt over treningsområdet
Oversikt over treningsområdet - blå sone brukes i hovedsak til frislippområde for hunder med god lydighet/innkalling, rød sone benyttes i hovedsak til treningsområde med innstruktør (ro i oppflukt, apport og annen lydighetstrening). Det er også er stort område nedenfor området markert i rødt, dette brukes noen ganger istedenfor området merket i blått (feks når det går geiter på beite). Informasjon om dette henger ved parkeringen til treningsområdene.