Vårt medlem gjennom mange år, Odd Opheim, er gått bort 90 år gammel.

Odd var aller mest aktiv på 70 og 80 tallet, og han var på denne tiden en primus motor i klubben.

Blant annet var han i denne perioden redaktør for jubileumsboken til 50 års jubileet.

Han var styremedlem i flere år, og var selv formann fra 1971 til 1973.

For sin innsats gjennom alle år ble han tildelt klubbens gullmerke i 1996.

Odd ble tidlig dommer, og gjennom sin aktive dommerkarriere en meget anerkjent sådan.

Han dømte mye på Kongsvold, og han har dømt flere høystatusløp.

Hans kunnskap om hund gjorde at han i sin tid fikk egen spalte i Fuglehunden, VK hjørne, til glede for de fleste om ikke for alle.

Gjennom flere år hadde Odd sitt eget oppdrett av engelsksettere, Kennel Vestvidda. Kennelnavnet Vestvidda lever i dag videre hos andre medlemmer i VFK.

Odd var selv en aktiv deltaker på jaktprøver, og han har oppnådd mye med egne hunder gjennom årene. Blant annet vant han rugdepokalen til odel og eie, og han oppnådde 2.premie i Norsk Derby.

Han hevdet seg også meget godt i vinnerklasse på høyfjell med flere hunder.

 

Vi lyser fred over Odd sitt minne.

Knut Klepp og Terje Tvedt