Anders HetlevikJan Olav Andersen
Leder, StyremedlemNestleder, Styremedlem
Leder@v-f-k.nopost@v-f-k.no
Arne StalheimAnne- Cathrine Wie
StyremedlemStyremedlem
post@v-f-k.nopost@v-f-k.no
Andreas BorcherdingKjetil Skjæveland
StyremedlemStyremedlem
post@v-f-k.nopost@v-f-k.no
Britt MjellemLaura Ve
VaramedlemVaramedlem
post@v-f-k.nopost@v-f-k.no