Øystein Utne

Styremedlem

Oppgaver: Leder

E-post: leder@v-f-k.no

Mob.: 93 25 51 29

Siw Tvedt

Styremedlem

Oppgaver: Nestleder

E-post: post@v-f-k.no

Mob.: 90 79 60 95

Grethe Walvik

Styremedlem

Oppgaver: WEB/sekretær

E-post: post@v-f-k.no

Mob.: 45 23 04 07

Baard Brattebø

Styremedlem

Oppgaver: WEB

E-post: post@v-f-k.no

Mob: 90 93 97 21

Andreas Borcherding

Styremedlem

Oppgaver: Aversjonkurs/dommerbøker

E-post: post@v-f-k.no

Mob.: 99 20 12 13

Helge Pedersen

Styremedlem

Oppgaver: Ansvarlig for feltsamlinger

E-post: sil-jako@online.no

Mob.:

Torleif Askeland

Varamedlem

Oppgaver: Jaktprøveutvalget 

E-post: askeland.torleif23@gmail.com

Mob.:

Arne Stalheim

Varamedlem

Oppgaver: Leder for aktivitetsutvalg

E-post: Astalhei@gmail.com

Mob.: