Hvem passer kurset for?

Saueaversjonskurset anbefales på det sterkeste for hunder som ikke har saueaversjonsbevis, og i tillegg bør absolutt unghunder med bevis fra 2023 ta en repetisjon. Kurset passer også for andre / eldre hunder hvor man ønsker å være helt sikker på sauerenhet. Skal du på jakt eller jaktprøve i høstfjellet er sjansen stor for å treffe på sau.

Jager hunden sau på jaktprøve, risikerer du / hunden å bli utestengt fra jaktprøver for lengre perioder, i verste fall på livstid. I tillegg risikerer arrangøren å miste terrenget, slik at jaktprøven ikke lenger kan arrangeres.

Lenke til bindende påmelding: 

Påmelding

Informasjonsskriv (leses nøye): Info til hundeeier vedr aversjonsdressur

Saueaversjonsbevis til ny hund – kurs/testing første gang

En hund som skal ta saueaversjonsbevis for første gang bør ikke være under ca. 9 måneder gammel, og den må prøves for sau minimum to ganger på to forskjellige steder, med minimum to ukers mellomrom. Dette er et krav og meget viktig for kvaliteten på saueaversjonen.

NB! Husk at kommer du med ny hund, så må den meldes på til to kurs på to forskjellige steder med minimum 14 dager mellomrom for å få sauebevis.

Dvs. du må gjennomføre påmeldingsrutinen 2 ganger - velg samme Klasse/Kategori og hhv dag 1 eller dag 2, da blir det rett totalpris.

Se detaljer i påmeldingsskjema for booking av begge dager. Meget fordelaktig å gjøre med en gang – slik at du får booket begge dager og at der er plass på de aktuelle dagene.

Retest av hund som tidligere er kurset/testet – oppfriskning av saueaversjonsbevis

Ved retest blir hunden prøvet en gang.

VFK anbefaler ALLE som har testet hunden før den er to år om å reteste hunden senere, gjerne årlig. De fleste hunder forandrer seg fra 1- til 2-års alder, blir mer selvstendige og våger mer. Et saueaversjonsbevis er ingen garanti for at hunden ikke jager sau, men ved jevnlig testing / retesting reduseres risikoen.

Autoriserte og meget erfarne instruktører. 

Begrenset antall plasser pr kurs 
- vi har maks 12 ekvipasjer /hunder pr kveld.

Husk dummy

Husk å bruke en "dummy" ca en uke før, etter og mellom kursdagene. Se nærmere i informasjonsskrivet.

Dette for at hunden ikke skal forbinde ubehaget ved strømming med båndet vi bruker, men med sauen.

Kurssted

Straumeveien 17A, 5073 Bergen

NB! Venting under kurset må påregnes. Hunder skal ligge i bilen frem til det er deres tur.

Priser 2024

  • Ny Hund - Dag 1 eller 2 - VFK Medlem Kr 200
  • VFK-medlem - Kun retest Kr 300
  • Ny Hund - Dag 1 eller 2 - Ikke Medlem Kr 400
  • Ikke-medlem - Kun retest Kr 500