ET EKSTRA KURS SATT OPP I AUGUST

 

VFK arrangerer flere saueaversjonskurs i 2019. Autoriserte og meget erfarne instruktører. Oppstart  20. mai.

1. gangstest inklusiv retest på forskjellig sted er samlet pris kr 400 for VFK-medlemmer. Rabatt ved flere hunder.

 

Hvem passer kurset for?

Saueaversjonskurset anbefales på det sterkeste for hunder som ikke har saueaversjonsbevis, og i tillegg bør absolutt unghunder med bevis fra 2016 ta en repetisjon.Kurset passer også for andre / eldre hunder hvor man ønsker å være helt sikker på sauerenhet.

 

Saueaversjonsbevis

En hund som skal ta saueaversjonsbevis for første gang bør ikke være under ca. 9 måneder gammel.

Den må prøves for sau minimum to ganger på to forskjellige steder, med minimum to ukers mellomrom.

Dette er et krav og meget viktig for kvaliteten på saueaversjonen.

 

Retest

Ved retest blir hunden prøvet en gang.

VFK anbefaler ALLE som har testet hunden før den er to år om å reteste hunden senere, gjerne årlig.

De fleste hunder forandrer seg fra 1- til 2-års alder, blir mer selvstendige og våger mer.

Et saueaversjonsbevis er ingen garanti for at hunden ikke jager sau, men ved jevnlig testing / retesting reduseres risikoen.

 

Skal du på jakt eller jaktprøve i høstfjellet er sjansen stor for å treffe på sau.

Jager hunden sau på jaktprøve, risikerer du / hunden utestengelser fra jaktprøver for lengre perioder, i verste fall på livstid.

I tillegg risikerer arrangøren å miste terrenget, slik at jaktprøven ikke lenger kan arrangeres.

Info til hundeeier vedr aversjonsdressur

 

Husk dummy

Husk å bruke en "dummy" ca en uke før, etter og mellom kursdagene.

En dummy lager du enkelt ved å tape to batterier på et halsbånd. La hunden gå med dette båndet på seg.

Dette for at hunden ikke skal forbinde ubehaget ved strømming med båndet vi bruker, men med sauen.

 

Kurssteder 2019

Rød/Hegglandsdalsvegen 756,Os

Langedalen 347, Haukeland

Langegården, Fjøsanger

 

Kurs1: Dato :20. Mai kl.18.00 Sted:Langedalen 347/ Lone (Haukeland)- FULLTEGNET

Kurs 2: Dato:22.Mai kl:18:00 Sted: Langegården / Fjøsanger - FULLTEGNET

Kurs 3: Dato:3. Juni kl:18:00 Sted: Os, Hegglandsdalen - FULLTEGNET

Kurs 4: Dato: 5. Juni kl:18:00 Sted: Langegården / Fjøsanger - FULLTEGNET

Kurs 5: Dato: 6. Juni kl:18:00 Sted: Langedalen 347/ Lone (Haukeland) - FULLTEGNET

Kurs 6: Dato:17. Juni kl:18:00 Sted: Langedalen 347/ Lone (Haukeland) - FULLTEGNET

Kurs 7: Dato:20. Juni kl:18:00 Sted: Os / Hegglandsdalen - FULLTEGNET

Kurs 8: Dato:3. Juli kl:18:00 Sted: Langegården / Fjøsanger - FULLTEGNET

Kurs 9: Dato:12. August kl:18:00 Sted: Os / Hegglandsdalen- FuLLTEGNET

Kurs 10: Dato: 8.August kl.:1800 Sted Langedalen 347/Lone (Haukealend) EKSTRA- FULLTEGNET

Kurs 11: Dato: 15.August kl.: 18.00 Sted: Os / Hegglandsdalen EKSTRA

NB! Husk at nye hunder må meldes på to ulike steder for å få sauebevis.

Venting under kurset må påregnes – det er begrenset antall plasser.

Påmelding

Påmelding skjer til Eigil Haug på mailadresse: eigil-haug@hotmail.com

ved bekreftet plass betales beløp inn umiddelbart til konto: 1214.75.64390

NB! Bindende påmelding

Ved påmelding ønskes følgende informasjon:

- Antall hunder

- Hunden(e)s navn

- Hunden(e)s reg.nr.

- Hunden(e)s alder

- Oppgi om det gjelder 1. gang eller retest

- Eiers navn og telefonnummer

- Oppgi ved påmelding om hunden har jaget sau før

 

 Priser 2019

1 hund

2 hunder

3 hunder

4 hunder

VFK-medlem (1. gang INKL retest)

Kr 400

Kr 700

Kr 900

Kr 1100

VFK-medlem - Kun retest

Kr 300

Kr 500

Kr 700

Kr 900

Ikke-medlem (1. gang INKL retest)

Kr 650

Kr 950

Kr 1200

Kr 1350

Ikke-medlem - Kun retest

Kr 400

Kr 600

Kr 800

 Kr 1000