VFK ønsker velkommen til den tradisjonsrike rugdeprøven Os1 24.- 25. oktober 2020.

Husk å medbringe apportobjekt, registreringspapirer,sauerenhetsbevis og gyldig vaksinasjonsattest. 

NB! Fra og med 2019 må man vise apport i terrenget for å kunne få premie på en skogsfuglprøve.  Det holder ikke med å vise apportbevis lenger.  Deltakere må selv ha med godkjent apportobjekt.  Se Dommerhåndboken side 19 for hva som er godkjent apportobjekt. Klikk her for Dommerhåndboken. 

Siden dette er en skogsfuglprøve, er det kun voksne hunder over 2 år som kan delta.  Les gjerne gjennom «Regler for fuglehundprøver» fra Fuglehundklubbenes Forbund her.

Opprop blir klokken 08.00 begge dager i Os JFF sitt klubbhus Ulvehiet. Klikk her for å komme til kart.

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har oppdatert sin smittevernleder pr 26.09.20.  Alle deltakere må lese den grundig før start, og man er pliktig å følge reglene.  Smittevernreglene kan leses her.

Partilister:  Heldagsparti og formiddagsparti møter klokken 08.00.  Ettermiddagsparti møter klokken 11.30. Parti og oppmøtetidspunkt kan endres fram til prøvestart. 
Partilister lørdag (oppdatert 23.10 klokken 20.30) 
Partilister søndag (oppdatert 24.10) Husk at klokka stilles tilbake natt til søndag!
Venteliste søndag

Premielister:
Komplett premieliste

Søndag 15. november arrangeres i tradisjonen tro også «Rugdepokalløpet» hvor alle hunder som har oppnådd 1AK skog enten på Os1 eller på en av de to første dagene på Os 2 kan delta.

FKF har oppdatert veileder og risikovurdering for gjennomføring av jaktprøver i forbindelse med Covid 19. Det er viktig at alle leser igjennom veilederen.  Lenke til veilederen finnes her.

Egenerklæringsskjema for løpetid finnes her.
 

Frist webpåmelding: 12.10.20
Pris: Kr 525,-


Webpåmelding: Gå inn på www.nkk.no, Min side, påmeldinger, påmelding til prøve, følg så videre prosedyre. 

Spørsmål kan rettes til prøveleder:
Telefon 928 03 147 / e-post arnsteinhaugen@yahoo.no

 

Velkommen til rugdeprøve på Os.

Arnstein Haugen