Med henvisning til de rådende omstendigheter, var det lenge usikkert om vi ville klare å gjennomføre Rugdepokalløpet 2020. Ettersom 6 hunder hadde oppnådd 1. AK på Os1, ville det vært trist dersom linjene i historiebøkene til VFK og Rugdepokalløpet hadde stått tomme.
Etter initiativ fra flere lokale entusiaster klarte vi omsider å få etablert en uformell prøve – Rugdepokalløpet 2020.

Opprop var 13.12.2020 kl. 09.00 ved «Lienfabrikken». 
6 forhåpningsfulle førere og hunder var klar til dyst i opplett og 8 plussgrader. Det gikk rykter om mye fugl, men også rykter om litt lett og vanskelig fugl.

Deltakerne ble fordelt på to ulike parti, og de var som følger:
Parti 1: 
Dommer: Helen Jetmundsen 
IS – Rørbakkens Tjommi, e/f: Ketil Mikkelsen
P – Gaupeskaret`s Pyro, e/f: Andreas Borcherding
B – Geilanes Ixi, e/f: Eigil Haug
 

Parti 2:  
Dommer: Øystein Johnsen
IS – Rødlien`s Tellus, e/f: Magne Bjørndal
IS – Valeheia`s Sitting Bull, e/f: Roald Kjellevold
GS – Pointmanns Granat, e/f: Rune Skeie.
For å sikre mest mulig lik biotop for partiene, valgte vi å benytte «Lyssandlia» og «Hjemdalsskaret/ Hjemdal». Begge terrengene kunne by på godt med fugl, og samtlige hunder hadde sine sjanser.

Etter at hundene hadde fått sine tilmålte minutter, samlet vi alle deltakerne til bålkos og kaffe. Dommerne gjennomgikk de ulike slippene til de respektive hundene, og følgende resultat ble presentert:

Vinner av Rugdepokalløpet 2020: Pointmanns Granat – e/f: Rune Skeie
2. plass: IS – Rørbakkens Tjommi, e/f: Ketil Mikkelsen
3. plass: IS – Rødlien`s Tellus, e/f: Magne Bjørndal
4. plass: P – Gaupeskaret`s Pyro, e/f: Andreas Borcherding

Vi takker alle sammen for en fin dag i skogen. 
En spesiell takk til våre dyktige dommere, Helen Jetmundsen og Øystein Johnsen.