Våre generelle mål kan oppsummeres slik:
 
1. Å bedre kjennskapen til og kunnskapen om de forskjellige fuglehundraser hva gjelder alt fra spørsmål knyttet til oppdrett og avl, og til dressur og ernæring. 
Her fordres intimt samarbeid med de respektive raseklubber - et samarbeid som en må kunne si fungerer brukbart. Klubben avholder blandt annet årlig dressurkurs samt utdanner instruktører.
 
2. Å avholde jaktprøver, utstillinger og fremvisninger. 
På jaktprøvefronten er VFK meget aktiv. Hva angår utstilling avholdes det en utstilling årlig. Begge aktivitetsformer krever innsats av prøve- og utstillingsledere. Utdanning av disse vil skje i den grad medlemmene stiller seg disponibel. Dette har vært vanskelig materie da få sier seg villig til sådan innsats - dessverre! Dette er en oppfordring!
 
3. Å påta seg andre oppgaver etter generalforsamlingens og styrets vedtak. 
Herunder utfører klubben utdanning av dommere, instruktører for saueavvenning m.m.