Til: FKFs medlemsklubber
 
Fra: Styret i FKF
 
Styret i FKF har i dag  26. mars besluttet inntil videre  å fryse påmeldingen til Norsk Derby 2020.
 
Beslutningen er begrunnet i den pågående koronapandemien.  Alle jaktprøver er avlyst fram til 13. april.  Den 8. april vil myndighetene komme med ny informasjon om de forbud som nå er gjeldende blir forlenget i en ny periode fremover, eller om det blir åpnet for noen aktiviteter.  Vi vet i dag ikke noe om hvilke aktiviteter dette kan bli aktuelt.
 
Påmeldingsfristen til Norsk Derby er vanligvis 1. mai.  Denne fristen kan bli utsatt, - uten at styret pr. i dag kan gi noen ny frist.  Det er alt avhengig av utviklingen med virusspredningen i månedene fremover og hva myndighetene bestemmer.
 
Styret i FKF følger utviklingen tett, og vil informere via klubber og på egen nettside/Facebook når ny frist blir fastsatt og påmelding til Norsk Derby blir åpnet igjen.
 
Styret i
Fuglehundklubbenes Forbund
-------------
 
              FKF hjemmeside  https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/