Med videreføringen av de strenge tiltakene i forbindelse med å stoppe spredning av korona-smitte, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse Mjølfjell prøven 17 -19 april i år.

Når det gjelder tilbakebetaling av startkontingenter, avventer vi fremdeles innspill fra NKK. Alle innbetalinger ligger hos NKK inntil videre.Så snart vi vet noe mer, vil det bli offentliggjort på vår WEB og FB side.

Andre arrangementer:
Generalforsamlingen den 15 april, velger vi ikke å avlyse pr i dag. Denne regner vi med å kunne avlyse på kortere varsel om det blir nødvendig.

Fuglehundfestivalen fortsetter vi å planlegge som om at vi kan gjennomføre denne. Evt avlysning vil bli kunngjort på vår WB og FB side så snart beslutningen evt treffes.

Raggsteindalprøven: 
Vi har allerede fått forespørsel om å åpne opp for påmeldinger. Vi må nesten tro at verden ser betydelig bedre ut på det tidspunktet, men på grunn av administrering og handtering av påmeldingsavgifter, velger vi å vente med å åpne.

Forhåpentligvis vil alle som ønsker det få anledning til å oppleve vakre terreng i Raggsteindalen også denne høsten. Det er planlagt hovedkvarter på Storestølen også i år.

Enn så lenge, ta vare på hverandre, følg myndighetenes råd for å unngå smittespredning og bruk din lokale kjøpmann!

Husk båndtvang fra 1.april.