• Spesialpris på vaksine: 520
  • Gratis helseattest til valper for vaksine
  • Spesialpris microchip: 730
  • 20% rabatt på honoraret av alle tjenester og behandlinger
  • Gratis resepter
  • En årlig gratis tannsjekk med behandlingsplan
  • En årlig gratis seniorkontroll
  • 20% rabatt på fòrkjøp: 10% på Hills Advantage app og 10% direkte på kundens regning.