Hvem passer kurset for?

Saueaversjonskurset anbefales på det sterkeste for hunder som ikke har saueaversjonsbevis, og i tillegg bør absolutt unghunder med bevis fra 2022 ta en repetisjon. Kurset passer også for andre / eldre hunder hvor man ønsker å være helt sikker på sauerenhet. Skal du på jakt eller jaktprøve i høstfjellet er sjansen stor for å treffe på sau.

Jager hunden sau på jaktprøve, risikerer du / hunden å bli utestengt fra jaktprøver for lengre perioder, i verste fall på livstid. I tillegg risikerer arrangøren å miste terrenget, slik at jaktprøven ikke lenger kan arrangeres.

Lenke til mer informasjon og påmelding: 

VFK Saueaversjon - Ekstrakurs 1: Dato 25.juli kl.17.00 Sted: Langedalen 347/ Lone (Haukeland) (deltager.no)
VFK Saueaversjon - ekstrakurs 2: Dato: 15 August kl.17.00 Sted: Soltun Besøksgård (deltager.no)

Informasjonsskriv (leses nøye): Info til hundeeier vedr aversjonsdressur

Saueaversjonsbevis til ny hund – kurs/testing første gang

En hund som skal ta saueaversjonsbevis for første gang bør ikke være under ca. 9 måneder gammel, og den må prøves for sau minimum to ganger på to forskjellige steder, med minimum to ukers mellomrom. Dette er et krav og meget viktig for kvaliteten på saueaversjonen. Se detaljer i påmeldingsskjema for booking av begge dager. Meget fordelaktig å gjøre med en gang – slik at du får booket begge dager og at der er plass på de aktuelle dagene.

NB! Husk at kommer du med ny hund, så må den meldes på til to kurs på to forskjellige steder med minimum 14 dager mellomrom for å få sauebevis.

Dvs. du må gjennomføre påmeldingsrutinen 2 ganger - velg samme Klasse/Kategori og hhv dag 1 eller dag 2, da blir det rett totalpris.

Priser 2023

  • Ny Hund - Dag 1 eller 2 - VFK Medlem Kr 200
  • VFK-medlem - Kun retest Kr 300
  • Ny Hund - Dag 1 eller 2 - Ikke Medlem Kr 325
  • Ikke-medlem - Kun retest Kr 400

OBS! Påmelding er bindende!