VFK Generalforsamling 2017 – tildeling av klubbens Hedersmerke!

 

Gjennom årenes løp har VFK hatt anledning til å påskjønne personer som har gjort en stor innsats for klubben, ved å tildele VFK`s hederstegn - gullmerket.

Gullmerket henger høyt og blir tildelt en tillitsmann som gjerne setter klubben forran sine egne interesser og som har representert klubben på en fortjenestefull måte.

I år har VFKs styre kommet frem til at vi ønsker og tildele en av våre medlemmer VFKs GULLMERKE for utmerket innsats over flere år og som en god ambassadør for klubben.

Kandidaten er en godt kjent jaktprøvedommer fra tidlig på 1980 tallet til ca 2000, han er en god dressør og forøvrig en ildsjel i klubben. Han har deltatt som dommer på de fleste prøver som har vært/fortsatt er arrangert her på vestlandet og i de vestre fjelltrakter,- både i kvalitetspartier og i VK finaler.

Kandidaten likte best hunder som brukte vinden på ypperlig vis, gode søkere og som revierte godt.

Han deltok tidlig på anleggsprøvene på OS, hadde mange kurs i dressur , apport, og treningsamlinger på fjellet. Han har også hatt tilbud på duetrening hjemme, for våre medlemmer.

Han går for og være en stille rolig kar, en ordensmann, en til og stole på, en ordentlig representant for hundesporten vår her på Vestlandet.

Han har alltid sett etter de positive sidene hos våre hunder og et par eksempler på hans kommentarer kan nevnes:

«Irsk setter på slipp med en ES. IS tar stand -reiser og forfølger så det jomer.

Kommentaren ble atja ja, irsken fant jo fugl før en ES »

« når instruktør/dommer ikke har noe positivt å si til eier om hans hund, så si i allefall at hunden har fine øyner!!»

 

Han fikk sin første ES i 1978 og har siden hatt flere, nevnes kan Silva, Trixi, Lady og Vestviddas Lord Nelson. Han kan vise til mange gode premieringer på jaktprøver her på Vestlandet. Han har flittig brukt sine hunder på småviltjakt i de siste 30 årene.

Senere ble det kennel Hårteigen sammen med Sunde/Hetlevik.

Kandidaten har vært medlem i klubben siden før 1977 og kom inn i styret første gang i jubileumsåret 1986 som pokalforvalter,

som styremedlem i 99/2000 og som varamedlem med ansvar for dommernotisbøkene siden i 2014 .

Han har vært med i styret de siste tre årene, og i en alder av 80, takker han nå av for seg på denne generalforsamlingen.

 

Det er en stor ære å kunne tildele JAN ERLING TVEDT , VFKs GULLMERKE !

 

Bergen 15 mar 2017,

VFKs generalforsamling

 

for styret

Svein Tennebekk,leder

 

Jan Tvedt 2.jpg