VFK trenger å utdanne  flere instruktører  som kan avholde saueaversjonskurs.

Kunne du være interessert i dette så ta kontakt med Ørjan Hopland

på mailadresse:  orjan.hopland@online.no

Utdanning vil bli vnter / vår 2018