Styret kaller inn til ordinær generalforsamling iht. klubbens lover §3-3

10. mars 2021 kl. 18:00 i klubbens lokaler i Kanalveien 88.

Styret gjør oppmerksom på at gjennomføringen av generalforsamlingen med kort varsel kan bli flyttet til en digital plattform (Teams eller Zoom) og/eller bli utsatt for å overholde evt. gjeldende smitteverntiltak.

Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende senest 1. februar oversendt pr epost til post@v-f-k.no

Forslag om kandidater til valg må være valgkomiteen i hende senest 10. februar oversendt pr epost til Tor Erling Hansen, mail: torehansen47@gmail.com

Fullstendig innkalling vil bli gjort tilgjengelig her på klubbens websider senest 24. februar 2021, inkl. dagsorden, årsberetning og regnskap med revisors beretning.

Vel møtt.

Hilsen
VFK Styret 2020
v/ Styreleder