Vi vil med dette meddele at vårt medlem i klubben Roger Kuttner dessverre har gått bort.Han deltok aktivt både på klubbens prøver og utstillinger med sine hunder. 

Vi lyser fred over hans minne.

Styret i VFK