Vi setter opp en ekstra fellestrening i Vareggaterrenget kommende lørdag 9.mars.
Fremmøte ved ulriksbanen nedre stasjon kl.09.50 . Husk å ta penger med til banen. Står banen kjører vi til en annen del av terrenget.
Dette er for de av  medlemmene som har treningskort.
For medlemmer som ikke har treningskort er det mulighet til å få kjøpt dagskort for kr. 100,- ved fremmøte.
Deltagere må ta med nødvendig mat og utstyr til hund og seg selv. Føreforhold avgjør om vi går til fots eller på ski.
Det blir kyndig veiledning gjennom dagen, tips til hvordan føre hunden i terrenget.
Har du spørsmål ta kontakt med Tor Erling Hansen på mail: toehansen47@gmail.com
 
VFK tilbyr fellestrening i Vareggaterrenget på følgene datoer: 5/1, 19/1, 2/2 og 16/2 .
 
NB! Ingen påmelding, her er det bare å møte opp