Det blir oppstart duetrening hos Terje Tørnblom på Askøy hver tirsdag fremover.
Påmelding skjer direkte  pr mail: terjetornblom@yahoo.no eller mob tlf 93404926
Oppstart kl 18.00 hver tirsdag.
Se hjemmeside www.pladsfjellet.net