Velkommen til generalforsamling!

Tid: 13. mars 2024 kl 19

Sted: OBS! NYTT STED!! 

Ettersom Ulvehiet er under oppussing vil årets generalforsamling holdes i lokalene til Os skyttarlag, adresse Lyseklostervegen 60, 5200 Os

Saksliste og Årsberetning

Saksliste og Årsberetning for 2024 er klar.

Saksliste

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

  1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2.      Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
  3.      Styrets beretning 2023
  4.      Godkjenning av Regnskap og Revisjonsberetning
  5.      Budsjett 2024
  6.      Kontingent
  7.      Innkomne saker til generalforsamlingen
  8.      Valg

Årsberetningen kan du lese her: Årsberetning 2024

Hilsen styret