Premielister oppdatert søndag 26.08 kl18 

Premieliste komplett - alle dager - Hardangerviddeprøven+2023.pdf    Det ble observert greit med fugl i partiene, men det var få hunder som klarte å benytte mulighene de fikk. 

Dreiebok VK finale Hardangervidda prøven 2023.pdf   

Graulerer til alle premierte. 

Takk til prøveleder, sponsorer funksjonærer, dommere, deltagere, terrengeiere, Halne Fjellstugu, støtteapparat. (PS: værgudene var representert, og de kunne levert bedre. Vi ønsker mindre regn neste år :-) )

Velkommen tilbake neste år. 

----------------------

VFK ønsker velkommen til årets Hardangerviddaprøve m/CACIT 25.-27.08.23. 

Hovedkvarteret er Halne Fjellstugu.
UK/AK alle dager, VK kvalik lørdag.

Påmelding på web med påmeldingsfrist 12.08.23.

 

Praktisk informasjon:
Ta kontakt med Halne Fjellstugu for bestilling av overnatting: https://halne.no/

Det vil bli mulighet til å gjennomføre apportbevisprøven under jaktprøven. Ta kontakt med sekretariatet for tidspunkt.

Opprop klokka 08.00 hver dag. Ved Halne Fjellstugu (for terreng område Halne) og Geilo Kulturkyrkje (for terreng ved Tuvaveien). 

   Fredag: Opprop HalneSteinbunuten,  Lågahæ, Skulevika Øst       Opprop Geilo Kulturkyrkje: Holbærvatne, Raudtjørn/Svarahovd. 

  Ventelister: opprop på Halne

Husk sauebevis. Alle hunder skal fremvise godkjent sauebevis i terrenget, og det skal vises til dommer før slipp.

Apportbevis, apport i fjellet: Alle som får 1.AK må fremlegge apportbevist, eller vise apport med medbrakt godkjent apportobjekt i fjellet. VK må vise apport i fjellet for alle premiegrader. (UK trenger ikke å vise apport/apportbevis.)

Partilister:
Fredag 25. AK_UK partilister Hardvidda2023 - pr 24.08 kl18.pdf    AK / UK
Lørdag 26. VK_AK_UK partilister Hardvidda2023 - pr 25.08 kl19.pdf    AK / UK / VK kvalifisering
Søndag 27. AK_UK partilister Hardvidda2023 - pr 26.08 kl21.pdf  AK / UK.  (PS: det er lagt ut 3 partier, ett med 10 deltagere. PS: vi gjør at ingen fra venteliste kan regne med å få plass.)
Søndag 27. VK Finale partiliste Hardvidda2023 - pr 26.08 kl21.pdf  VK Finale 

Ventelister:
Fredag 26/8-23: Ingen venteliste  AK / UK
Lørdag 26 AK_UK ventelister Hardvidda2023 - pr 25.08 kl19.pdf  AK / UK / VK kvalifisering  Opprop på Halne.
PS: vi gjør at ingen fra venteliste kan regne med å få plass søndag. ( Søndag 27. AK_UK ventelister Hardvidda2023 - pr 26.08 kl21.pdf.pdf  AK / UK     Opprop på Halne. )

 Regler for refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart – 100% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart – 75% refusjon
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager forutsetter at du møter opp på opprop og ikke får plass. 
Veterinærattest eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon

Egenmeldingsskjema for løpetid finnes her.

Send e-post til prøveleder dersom du må trekke hunden.


Prøveleder:
Anne Cathrine Wie
E-post: anne.cathrine@mail.com

Velkommen til Hardangervidda i august.