Parkeringsavgift:
Alle terreng har parkeringsavgift

Treningsmuligheter under prøven:
Dersom du ønsker å trene, så kan treningskort kjøpes på sekriteratet for kr. 200,-

Jegermiddag lørdag 25.03:
Dersom du ikke bor på Mjøsvang Kafè, men ønsker å være med på jegermiddag lørdag kl. 20:00 er du hjertelig velkommen. Påmelding til Mjøsvang Kafè innen onsdag 22.03. Telefon 995 67 054.

Regler for refusjon:
Trekking fra venteliste – 75% refusjon
Veterinær eller legeattest innsendt innen prøvestart – 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt innen prøvestart – 75% refusjon

Må du trekke hunden? Send e-post til VFK1926@gmail.com
Spørsmål vedrørende prøven kan rettes til samme e-postadresse.

Prøveleder: Anders Hetlevik

NKK representant: Kjell Enberget
NKK Vara: Svein Erik Bowitz 
Dyrevelferdskontrollør er Anders Hetlevik.

Parti og premielister (følg med – det kan komme endringer): 

Partilister fredag UK/AK/VK  Partilister fred.pdf

Partilister lørdag UK/AK  Partilister lørdag.pdf

Partilister sønd UK/AK Partiliste søndag.pdf