I samråd med kommunelegen i Vang og kommunelegen i Lærdal i dag har vi kommet frem til at det riktige er å avlyse Filefjellprøven 2021.

Alle som har meldt seg på får refundert 100% av påmeldingsavgiften (jfr veileder fra NKK).

Filefjellkomiteen beklager men under de rådende forhold så er hensynet til smittevern viktigst.

Vi håper å treffes på Filefjell neste år.