Styret i VFK kaller inn til Digital Generalforsamling 2021, onsdag 10. mars. kl. 19:00

Hoveddokument til VFK GF 2021:  Generalforsamling 10. mars

Generalforsamling blir gjennomført digitalt på Microsoft Teams.

Medlemmer som ønsker å delta på møte må sende påmelding via denne linken, helst innen 07. mars.  (http://www.v-f-k.no/paamelding-vfk-gf-2021-10-mars-2021-online-teams-moete.6352361-551100.html )

Etter påmelding vil du få tilsendt en link til Teams møtet.

Eventuelle fullmakter må sendes ferdig utfylt som vedlegg til post@v-f-k.no, innen fristen 07. mars

VFK ønsker å tilby medlemmene mulighet for å teste tilgang og åpner møte 1 time før møtestart, dvs fra 18:00. 

(Trykk på tilsendt link til Teams møte - sjekk at du kommer inn i møte).

Tips: om link til møte ikke er mottatt i innboks - sjekk søppelpost.

Møteregler:

  • Logg deg på møte i god tid før møtestart (19:00, 10. mars 2021). Pålogging åpner kl 18:00. (Tips: logg inn, sjekk at alt virker. Alt OK -> finn fram kaffe, gjør deg klar til møtestart 19:00)
  • Alle har mikrofonen av når de ikke snakker. (Møteleder kan slå Av deltageres mikrofon, kan ikke slå På.)
  • Dersom du ønsker ordet - benytt "rekk opp hånden" Rekk opp hånden Teams.png    funksjon i Teams. (Rekke opp hånden i et Teams-møte)
  • Ha på kameraet, spesielt når du snakker.
  • Presenter deg med navn før du snakker.
  • Avstemming gjennomføres ved "rekk opp hånden" Rekk opp hånden Teams.png  funksjon i Teams.

 

Av hensyn til gjennomføringen henstiller styret til at spørsmål, kommentarer, endringsforslag å oversende disse i forkant av møte på e-post:   post@v-f-k.no

Info om Microsoft Teams:  Hjelp og læring for Microsoft Teams - Støtte for Microsoft   og Møter og samtaler - Støtte for Office (microsoft.com)