Styret i FKF vedtok på styremøte 10.12.2020 å søke NJK om dispensasjon med følgende begrunnelse:

"For hunder som kvalifiserte seg til VK i 2018, og senere i løpet av de to påfølgende år (2019 og 2020) og som ikke har oppnådd VK premie, utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til 1 mai 2021.

FKF ønsker å være sikre på at kommende sesongs prøver kan gjennomføres med en «normalt god» påmelding, og samtidig sikre at CACIT prøver kan gjennomføres med tilstrekkelig antall påmeldte. Det vil bli søkt NJK i forbindelse med dispensasjon fra jaktprøveregelverket pkt. 3.1. "

Hilsen Styret i FKF 

VEDTAK:

NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1. mai 2021.