Dommerutvalget i VFK består av:
Robert Brenden - epost
Knut Steinar Skiple
Bjørn Monsen

Jaktprøveutvalget i VFK består av:
Torleif Askeland
Trond Tvedt
Rune Amundsen

Festivalutvalg i VFK består av:
Hege Spigseth Hovland
Kristin Miskov Nodland

Terrengansvarlig: 
Olaf Hafstad

Saueaversjon:
Andreas Borcherding