Aktiv Hund kan gjennom en privattime eller et hjemmebesøk hjelpe deg og hunden til å kommunisere bedre.

Timene er effektive og gir resultater både i form av ny mestring og en bedre forståelse av hunden.

http://www.aktivhund.no