Styret VFK 2023-2024

Her er sittende styre for VFK valgt på generalforsamling 2023.

Anders HetlevikJan Olav Andersen
Leder, StyremedlemNestleder, Styremedlem
Leder@v-f-k.nopost@v-f-k.no
Bent WettergreenAnne- Cathrine Wie
StyremedlemStyremedlem
post@v-f-k.nopost@v-f-k.no
Andreas BorcherdingKjetil Skjæveland
StyremedlemStyremedlem
post@v-f-k.nopost@v-f-k.no
Arne StalheimMarit Rødberg
VaramedlemVaramedlem
post@v-f-k.nopost@v-f-k.no