Lover_293x172

Lover for Vestlandets Fuglehundklub

Lover for Vestlandets Fuglehundklub vedtatt på generalforsamlingen 13.03.13 med utgangspunkt i obligatorisk lovmal for Fuglehundklubbenes Forbunds medlemsklubber.

Klikk her for å komme til lovene.