SauHund

Saueaversjon - påmelding

20. mai: Deltager.no (påmeldingssiden) er oppe og går igjen :-)

VFK arrangerer saueaversjonskurs. Det første kurset blir arrangert 14. mai og deretter blir det arrangert 12 kvelder i løpet av sommeren.  Det siste kurset går 20. august.  Følg linken til den datoen dere ønsker å melde dere på. Der vil dere få all informasjon dere trenger. Meld dere på registreringsskjemaet nederst på siden i linken.

Kurs1: Dato:14 Mai kl.18.00 Sted: Langedalen 347/ Lone (Haukeland):        LINK

Kurs 2: Dato:14.Mai kl:18:00 Sted: Langegården / Fjøsanger:                        LINK

Kurs 3: Dato:28. Mai kl:18:00 Sted: Os, Hegglandsdalen:                               LINK

Kurs 4: Dato: 4 Juni kl:18:00 Sted: Langedalen 347/ Lone (Haukeland):        LINK

Kurs 5: Dato: 11 Juni kl:18:00 Sted: Langegården / Fjøsanger:                      LINK

Kurs 6: Dato:18. Juni kl:18:00 Sted: Os, Hegglandsdalen:                              LINK

Kurs 7: Dato:25. Juni kl:18:00 Sted: Langedalen 347/ Lone (Haukeland):     LINK

Kurs 8: Dato:25. juni kl:18:00 Sted:  Langegården / Fjøsanger:                     LINK

Kurs 9: Dato:9. Juli kl:18:00 Sted: Os, Hegglandsdalen:                                LINK

Kurs 10: Dato: 6.August kl.:1800 Sted Langedalen 347/ Lone (Haukeland):  LINK

Kurs 11: Dato: 13.August kl.: 18.00 Sted: Langegården / Fjøsanger:             LINK Kun retest

Kurs 12: Dato: 20.August kl.: 18.00 Sted: Os, Hegglandsdalen:                    LINK Kun retest