HundSau (1)

VFK Saueaversjon - xtra 7. juli 22

Saueaversjonskurset anbefales på det sterkeste for hunder som ikke har saueaversjonsbevis, og i tillegg bør absolutt unghunder med bevis fra 2021 ta en repetisjon.

Kurset passer også for andre / eldre hunder hvor man ønsker å være helt sikker på sauerenhet.

Skal du på jakt eller jaktprøve i høstfjellet er sjansen stor for å treffe på sau.

Jager hunden sau på jaktprøve, risikerer du / hunden å bli utestengt fra jaktprøver for lengre perioder, i verste fall på livstid. I tillegg risikerer arrangøren å miste terrenget, slik at jaktprøven ikke lenger kan arrangeres.

 

Dato: 7. juli 2022
Tid: 1900
Sted: Bergen Undervisningsgård (4H gården)/ Garnes (Garnestangen 60,  5264 Garnes)

 

Les mer og meld deg på hos deltager.no

NB! Husk å lese all informasjon på deltaker.no.