FVFK 2021 aktplan v6

Vestlandets Fuglehundklub's Aktivitetsplan 2021

Se publisert aktivitetsplan for 2021. Mange av disse aktivitetene vil du få rabatt på om du er VFK medlem. 

Slik går du frem hvis du vil bli medlem i Vestlandets Fuglehundklubb. Følgende info på websiden under "Bli medlem"