Generalforsamling

Signert Protokoll GF 19. august 2020

Det ble holdt ekstraordinær generalforsamling 19. august 2020. 
Sted: Kanalvegen 88 (kantinen).

SAKSLISTE: 
Generalforsamlingen behandlet følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3. Lån til NKK

4. Klubbens regnskapsfører vil gjennomgå halvårsregnskap for inneværende år.

Vennligst finn vedlagt protokoll fra møtet. 

Signert Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 19. august 2020