DSC_1941

Ønsker du fortsatt fuglehundprøver arrangert av Vestandets Fuglehundklub ?

Dommersituasjon

VFK har i dag for få dommere i forhold til det som er hensiktsmessig for klubben. Det gjør at det gjentatte ganger er problematisk å få tak i nok dommere til de ulike prøvene. I forkant av hver eneste prøve som arrangeres av klubben er det en tidkrevende og slitsom jobb for prøveleder å ringe rundt for å få tak i nok dommere. Tenk om det var mulig at de som har mulighet for å dømme kunne melde seg selv ? I tillegg blir dagens dommere brukt til dømming hele tiden og da med stor fare for å gå seg veldig lei...

Klubben trenger sårt nye dommere og vårt entusiastiske dommerutvalg jobber på for å få folk til å si ja til dette. Det som er helt sikkert, er at dersom det skal arrangeres prøver så må det også utdannes nye dommere, og dette har dommerutvalget en ambisjon om å få til.

Det blir nå i november oppmeldt nye kandidater til dommerutdanning. Denne gangen var det ønskelig å få en gruppe som starter samtidig , slik at man er flere og det skapes litt miljø. Dommerutvalget legger opp til at det årlig skal holdes samlinger for dommerne, som en gode og takk for den jobben de gjør.

Økonomi

Hva går egentlig din medlemsavgift til ? Klubben jobber stadig for å komme opp med aktivitetstilbud til sine medlemmer. Noen av aktivitetene/ arrangementene går i null, noe har inntekt og noe går med underskudd. Underskudd er det eksempelvis på en del av fuglehundprøvene.Vi trenger derfor at medlemmene stiller på de prøvene klubben arrangerer for å få inntekt. For at prisene skal kunne holdes rundt det nivået det er i dag så er vi også avhengig av medlemsavgiften og at at medlemmer benytter de aktivietetene som er inntektsbringende for klubben. I dag er det primært aktiviteter som saueaversjon og utstillingene under Fuglehundfestivalen som gir et overskudd. For at aktiviteter skal gjennomføres og settes opp er vi også avhengig av at vi har nok folk som deltar på det ulike.

Styret jobber i tillegg med å få til rabatter og samarbeidsavtaler som skal komme medlemmene tilgode, som blant annet på veterinær , fôr og annet hundeutstyr. Dette er også greit å ta med seg og spesielt om man har flere hunder.Disse avtalene er også lettere å få forlenget avtaler på dersom de faktisk blir benyttet av medlemmene. Oversikt over dine medlemsfordeler finnes her.

Dugnad

Alle aktiviteter og arrangementer i VFK drives i all hovedsak av dugnadsarbeid. Dvs at det er ikke noen som tjener penger på den jobben de bidrar med. Det trengs stadig noen nye ildsjeler, og har vi flere så blir gjerne jobben ikke så stor på den enkelte.

I tillegg er det slik at om man stiller på arrangementer eksempelvis prøver eller festival arrangert av VFK, så er vi alltid glad for om noen tilbyr seg å brette opp armene litt å bidra.Før ulike arrangement er det også fullt mulig å kontakte den ansvarlig for å tilby litt hjelp.

Ønskelig for klubben er det å få opprettet en dugnadsgruppe slik at vi har litt flere å spille på , og at det ikke alltid blir de samme som må trå til. Dersom du kunne tenke deg å være med i en slik gruppe eller være den ansvarlige for å administrere en slik gruppe, vennligst send mail til : orjan.hopland@online.no

Håper dette kan være litt oppklarende og til ettertanke !

Hilsen Styret i VFK