attention-please-app-2018_609_1523189325

Nye regler for å ta apportbevis!!!

Det er kommet nye regler fra FKF i forhold til apportbvis:

Nye regler apportbevis.jpg