Raggsteindalen2007

Kurs: Hvordan arbeide i et jaktprøvesekretariat

VFK inviterer til innføringskurs i hvordan man arbeider i et jaktprøvesekretariat mandag 8.mars og torsdag 11.mars klokka 18.00-21.00 begge dagene.

VFK har stadig bruk for nye krefter når det gjelder å planlegge og gjennomføre jaktprøver.  Klubben har pr i dag hele seks jaktprøver i året, og dette fordrer rekruttering av ressurspersoner til ulike jaktprøvekomitéer.

Kurset vil gå over to kvelder á tre timer. Basis for kurset er FKF sin håndbok for jaktprøvekomitéer. I utgangspunktet holdes kurset i Kanalveien 88.  Dersom restriksjoner i forbindelse med korona forhindrer oss i dette, vil kurset bli gjennomført på Teams eller Meet.

Kursholdere: Øystein Utne og Karianne Kayser

Påmelding til leder@v-f-k.no innen 06.03.21.

For flere opplysninger kontakt Øystein på telefon 932 55 129