Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling

Det blir avholdt generalforsamling i Vestlandets Fuglehundklub onsdag 15. april klokken 20.00 i våre lokaler i Kanalveien 88.  Vanlige årsmøtesaker.  Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 15.03.20 . Sakene sendes på e-post til post@v-f-k.no.

 

Refrat fra tidligere GF:

Signert protokoll_ekstraordinær generalforsamling_2019.pdf

 

Øystein Utne,
leder VFK