saksklubbe

Generalforsamling 13.03.24

Velkommen til generalforsamling!

Tid: 13. mars 2024 kl 19

Sted: OBS! NYTT STED!! 

Ettersom Ulvehiet er under oppussing vil årets generalforsamling holdes i lokalene til Os skyttarlag, adresse Lyseklostervegen 60, 5200 Os

Saker fra medlemmene 

Saker som skal behandles på generalforsamling må være styret i hende før 1. februar 2024, jfr. vedtektene §3.3. Saker sendes til styret på e-post: post@v-f-k.no

Årets hund - Resultater i forbindelse med kåring av årets hunder må sendes inn før 31. januar dette sendes til anne.cathrine@mail.com

Hilsen styret