Treningsamling Jotunheimen

AVLYST-Unik treningsmulighet i Jotunheimen 4.-6.aug

Denne samlingen er avlyst grunnet dårlig værmelding men veldig store nedbørsmengder!
VFK har fått mulighet til å tilby sine medlemmer en unik treningsmulighet innerst i Jotunheimen.
 
Dette er et krevende terreng for hunder og førere og medlemmene må sette seg inn hvilket område dem blir med på.
Turen går over Sognefjellet og opp til Leirvassbu. Her kan folk overnatte, men det er et stykke med sykkel eller gange til en kommer inn til enden på veien ved Gravdalsdemningen. Her inne slår vi opp leir med telt/lavo etc.
Hver enkelt passer på sitt utstyr, mat etc. Men vi prøver å ordne med hestetransport av bagasje. Utfordringen med hestetransport er hvor langt snøsmeltingen på veien der er kommet.
 
Så, folk må stille opp godt forberedt, eventuelt ta litt mer tid på seg til å komme inn. Når vi først er kommet inn i Stor Utla dalen så er dette et meget stort område å trene hund på. Vi har tillatelse av grunneier, Luster Kommune v/Naturforvalter som ønsker oss lykke til. Dette er midt i Nasjonalparken og vi trener ved siden av turstien mellom Leirvassbu og Skogadalsbøen. Dette er ein unik muligheit som vi må ta godt vare på. Over tid har vi opparbeid oss et meget godt rykte og alle viktige instanser er pr nå veldig positive til vårt tiltak.
 
Vi tar kun kr 500,-  per treningsdag pr fører, som går direkte til terreng ansvarlig og grunneier ( kan ha flere hunder, men må i starten slippe hund etter trekning av fører sin plass).
Etter hvert så blir det nok slipptid til alle er vår erfaring. 
Det er VFK Leder for Dommerutvalget Robert Brenden som vil være til stede sammen med sine dommerkandidater som også trener til Kongsvold. 
Vi har alt av terreng aust for elva som renner fra Sognefjellshytta og ned forbi Skodalsbøen. Sidedalane, Skogadalen og Uradalen er også med på terrenget.
 
Her er link til Gravdalsdammen som ligger nerme grensen til terrengene. Her setter vi opp teltleiren et lite stykke nedenfor. Her er det ørret i elven og i vannet dersom noen vil prøve fiskelykken. NB Hugs fiskekort.
 
Leirvassbu selger fiskekort
Priser:
1 døgn kr   90,-
3 døgn kr 190,-
1 veke kr 300,-
Jotunheimkortet
 
Leirvassbu tlf 61211210 for kortsalg og eventuell overnatting
 
 
Sjå også DNT sin beskrivelse av turen fra Leirvassbu til Skogadalen.
 
Vi ligger rett nedenfor Gravdalstinden og Smørstabbrean og trener utover i Stor Utladalen.  Men som kartet viser så har me fleire dalar å trene på, men normalt så holder det godt med Storutladalen.
 
Innbetaling til 3730.02.10881 på 500 kr. Merkes Treningsamling og navn på Fører og dato for trening. Starter fredag 4 og avslutter søndag 6. Men det er mulig å trene uken etter også, men da uten mulighet for hestetransport av bagasje. Ankomst er torsdag kveld. Hestetransport går torsdag kl 16. Muligens en må ha 2 turer, alt etter påmelding og bagasje. Transport ut igjen kl 16 på søndag. Hestetransport blir betalt kontant til hesteeier,  ca kr 200 pr deltaker.
Påmelding snarest og senest onsdag 2.08.17 til Bjørn Monsen, mob 90590848.
 
NB! Husk sauebevis