IMG_1864

0s2 13.-15.11.2020 er avlyst!

Prøveleder har i samråd med prøvens NKK-representant, smittevernlegen i Bjørnafjorden kommune, styreleder i VFK og klubbens leder i jaktprøveutvalget besluttet å avlyse rugdeprøven Os2.  Vi beklager dette på det sterkeste, men i lys av at økt smittespredning stenger ned Bergen og tilstøtende nabokommuner de nærmeste ukene, vil det gi uheldige signaler dersom vårt arrangement gjennomføres - til tross for at det i hovedsak ville vært gjennomført utendørs.  Vi håper på forståelse for dette, og ønsker alle deltakere velkommen tilbake neste år.

Påmeldingsavgiften vil bli tilbakebetalt med 100%.

Mvh,
Karianne Kayser
prøveleder

 

VFK ønsker velkommen til den tradisjonsrike rugdeprøven Os2 13.- 15. november 2020.

Husk å medbringe apportobjekt, registreringspapirer,sauerenhetsbevis og gyldig vaksinasjonsattest. NB! Fra og med 2019 må man vise apport i terrenget for å kunne få premie på en skogsfuglprøve.  Det holder ikke med å vise apportbevis lenger.  Deltakere må selv ha med godkjent apportobjekt.  Se Dommerhåndboken side 19 for hva som er godkjent apportobjekt. Klikk her for Dommerhåndboken. Siden dette er en skogsfuglprøve, er det kun voksne hunder over 2 år som kan delta.  Les gjerne gjennom «Regler for fuglehundprøver» fra Fuglehundklubbenes Forbund her.

Opprop blir klokken 08.00 alle dager i Os JFF sitt klubbhus Ulvehiet. Klikk her for å komme til kart.

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har oppdatert sin smittevernleder pr 26.09.20.  Alle deltakere må lese den grundig før start, og man er pliktig å følge reglene.  Smittevernreglene kan leses her.

Søndag 15. november arrangeres i tradisjonen tro også «Rugdepokalløpet» hvor alle hunder som har oppnådd 1AK skog enten på Os1 eller på en av de to første dagene på Os 2 kan delta.

Rugdepokalen.jpg

FKF har oppdatert veileder og risikovurdering for gjennomføring av jaktprøver i forbindelse med Covid 19. Det er viktig at alle leser igjennom veilederen.  Lenke til veilederen finnes her.

Egenerklæringsskjema for løpetid finnes her.

Partilister: Legg merke til oppmøtetidspunkt (klokken 08.30 eller 12.00) 
Pr 05.11: Det råder i dag usikkerhet om prøven kan gjennomføres på grunn av innføring av strengere koronatiltak både nasjonalt og for bergensregionen.  Det skal komme konkrete påbud for bergensregionen fredag 06.11, og vi venter med å legge ut partilister til vi ser hvilke konsekvenser dette vil ha for prøven.  Mer informasjon vil komme når dette er avklart.

Pr 06.11: I går kveld (05.11) fikk prøvelederne av de resterende prøvene følgende e-post fra FKF: Til arrangører av gjenstående prøver høst 2020. FKF mener veileder av 20. august er dekkende for den nåværende Corona situasjon rundt gjennomføring av jaktprøver.

FKF vil ikke pålegge å avlyse de resterende prøvene.
FKF understreker imidlertid at det må opprettes kontakt med de aktuelle kommuners smittevernleger i alle kommuner som berøres.
Prøvene kan gjennomføres under forutsetning av smittevernlegens godkjenning.
Men vennlig hilsen
Ellen B. Dobloug
Sekretær
Prøveleder for Os2 har sendt henvendelse til smittevernlegen i Bjørnafjorden kommune, og vi avventer svar.

 

Frist webpåmelding: 02.11.20
Pris: Kr 525,-


Webpåmelding: Gå inn på www.nkk.no, Min side, påmeldinger, påmelding til prøve, følg så videre prosedyre. 

Spørsmål kan rettes til prøveleder:
Telefon 47 37 92 47 / e-post: karianne.kayser@gmail.com

Velkommen til rugdeprøve på Os.

Karianne Kayser